Yazı Nasıl ve Ne Zaman İcat Edildi?

Yazı nasıl ve ne zaman icat edildi, tarihte yazıyı ilk olarak Sümerlilerin icat ettiği dile getirilmektedir.

Uzmanlara göre yapılan açıklamalara bakıldığı zaman insanlık tarihi üzerindeki en önemli gelişmeler yazı ile başlamıştır.

Sümerler

Sümerler tarafından ilk olarak insanlık tarihine kazandırılan yazılar çiviye benziyordu. Bundan dolayı çivi yazısı olarak nitelendirilmektedir. Geliştirdikleri yazı, MÖ. 3500 civarında kullanılmaya başlandığı ifade edilmektedir. Yazının icadı; ile gelen birçok durum yer alıyor. bular kentlerin ortaya çıkışından ticaretin gelişmesine ve tarımların da üretimlerinin artması ile sağlanmıştır. Yazı nasıl ve ne zaman icat edildi, sorusunun cevabı sosyal ilişkilerini geliştiren Sümerlerin ihtiyaç halinde yazıyı geliştirmiş oldukları ortadadır. Sosyal ve ekonomik ilişkilerin günden güne artmasıyla yazı da bununla birlikte gelişimini sürdürmüştür.

Başlangıçta ticaret için kullanılan yazı somut ifadeler için kullanılıyordu. Zamanla ihtiyaç ile birlikte soyut kavramlar içinde semboller geliştirilerek kullanımı sağlanmıştır.

Çivi yazısı Sümerlerden önce farklı Mezopotamya Uygarlıklarını, daha sonra İran ve Anadolu uygarlıklarına geçmiştir. Hititler, Akadlar, Persler gibi birçok millet çivi yazısını kullanmışlardır.Dönemin Kralları, otoritelerini sürdürebilmek için yazınım gücünden fayda sağlamışlardır. Tarihte ilk yazılı antlaşma olarak bilinen Kadeş Antlaşması o süreçte Mısırlılar ve Hititler arasında yapılmıştır. Uygarlıkların yazı üzerinden sağladıkları etkileşimin dönem içinde yazının icadının etkili olduğunun göstergesidir. Yazınım icadı, ihtiyaç halinde ortaya çıkıp toplumların iletişim faaliyetleri ile günümüze gelmiştir. MÖ. Ve MS olarak iki farklı yaşam dilimi olan tarihi çağlar ortaya çıkmış ve yazıların da gelişimi ile tarihi olarak yer alan çağlar başlamıştır.

Günümüze kadar varlığını koruyan yazı, medeniyetleri yansıtan iletişim ağımız olarak yaşam alanımızda yerini muhafaza etmektedir. Farkında olamasak da yazı, bir organımız gibi hayatımızla bütün olmuştur. Birçok kullanılan yabancı dil, köklü geçmişi olan eski diller ve insanın gelişiminin de yazı ile beraber süre geldiği ortadadır. Söz uçar, yazı kalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir