Yüzük Nasıl ve Ne Zaman İcat Edildi?

Yüzüğün icadı öncesinde bilinmesi gereken yüzüğün kullanımıdır. Yüzük genellikle insanların güzel göründüğü için kullandığı bir süs eşyasıdır. Fakat bunun yanı sıra nişan ve söz gibi merasimlerde de önemli bir manevi konuma sahiptir. Yüzüğün ilk verilerine Tunç Çağı döneminde rastlanmıştır. Bu dönemde kalın bir yapıya sahip çemberler yüzük olarak kullanılmıştır. İlerleyen dönemlerde uygarlıklar yüzüklere çeşitli sembolleri işlemeye başlamıştır. Süs olarak kullanılması da böylelikle başlamıştır. Yüzük genellikle altın gibi değerli malzemelerden yapılmıştır. Belli dönemlerde resmi belgeleri mühürlemek için de yüzükler kullanılmıştır. Antik Yunan döneminde yüzük süs eşyası kimliğini kaybetmiştir. İnsanların sınıflarını belirten bir sembol haline gelmiştir. Yüzüğe yüklenen manevi anlam ise Romalılar ile birlikte başlamıştır. Romalılar yüzüğü nişan ve evlilik gibi konularda simge olarak kullanmıştır.

Yüzüğün İcadı

Yüzüğün icadı Tunç Devri’ne dayanır. Bu dönemde kaba bir şekilde yapılmış çemberlerin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu çemberler üzerinde herhangi bir sembol ya da işlemeye rastlanmamıştır. Bu dönemde kullanılan yüzüklerin mühür ve nişanlılık amacıyla kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bu çemberlere işleyerek daha estetik hale getiren ilk uygarlıklar Girit ve Miken uygarlıkları olmuştur. Ardından Antik Yunan döneminde yüzüğün anlamını tamaman değiştirecek bir görüş çıkmıştır. Yüzük basit bir süs eşyası olmasına rağmen, Antik Yunan döneminde özenle işlenerek sınıf farkını ortaya çıkarmaya yarayan bir eşya haline gelmiştir.

Evlilik Yüzüğünün Anlamı

Yüzüğün icadı sonrası Roma döneminde ilk olarak demirden yüzük yapılmıştır. 2.Ramses’in karısı ilk olarak yüzük parmağı adı alan parmağına yüzük takan kişidir. Bunun nedeni ise yüzük parmağımızdan geçen bir damarımızın direkt olarak kalbimize gidiyor olmasıdır. Bu damarın aşk damarı olduğuna inanılır. O günden sonra tüm dünyaya yayılan bir gelenek haline gelmiştir ve yüzük artık bir “alyans” olmuştur. Alyans kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir. “Anlaşmak” anlamına gelen Alliance kelimesinden dilimize entegre olmuştur.

Alyansın yaygınlaşması dokuzuncu yüzyılda, bir Hristiyanlık geleneği olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Papa tarafından tüm evliliklerde alyans takılması kararı alınmıştır ve böylelikle gelenek haline gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir